Home Edukuj se Šta biste trebali znati o spajanju kompanija?

Šta biste trebali znati o spajanju kompanija?

-

Spajanje preduzeća je ustvari proces u kome se dvije kompanije udruže u novo preduzeće. Ovo se dešava radi proširivanja njihovog zasebnog tržišnog dijela, smanjivanja rizika i konkurencije i povećavanja profita. Uobičajeni tipovi spajanja kompanija uključuju konglomerate, horizontalna spajanja, vertikalna spajanja, proširenja tržišta i proširenja proizvoda.

Spajanje preduzeća može se desiti iz više razloga. Iako vrlo malo broj vlasnika preduzeća gradi svoje poslovanje u očekivanju da će jednog dana spojiti sa drugom kompanijom, prava poslovna spajanja zaista mogu biti od velike koristi. U nastavku gorovimo o vrstama spajanja i njihovim prednostima.

Šta je spajanje preduzeća?

Do spajanja kompanija, dolazi kada se dvije firme okupe i formiraju novo preduzeće sa jednom kombinovanom akcijom. Iako se spajanje obično smatra jednakom podjelom u kojoj svaka strana održava 50% nove kompanije, to nije uvijek slučaj. U nekim spajanjima, jedan od prvobitnih entiteta dobija veći procenat vlasništva nad novom kompanijom.

Zašto se kompanije opredjeljuju za ovaj način poslovanja?

Spajanja su odličan način da se dve kompanije sa jedinstvenim iskustvom i stručnošću udruže i osnuju jedno preduzeće koje je profitabilnije nego što su dva entiteta bila samostalna.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi dve kompanije mogle da se spoje. Ponekad je iz pogodnosti, a ponekad iz nužde. Bez obzira na specifičnosti, cilj spajanja je iskorištavanje prilika na tržištu koje idu u korist oba preduzeća.

Kompanije možda žele da iskoriste mogućnosti za efikasnost, novu dinamiku tržišta ili šansu za diverzifikaciju proizvoda. Kompanije u ovom spajanju mogu da vide mogućnosti spajanja linija proizvoda ili smanjenje tehnoloških viškova, poput postojanja dva finansijska direktora, kada će jedan biti dovoljan za obe kompanije ako se okupe.

Kako to sve funkcioniše?

Kada se dogodi spajanje preduzeća, dve jednake kompanije mogu pretvoriti svoje prethodne akcije u jednu novu, kombinovanu akciju kompanije. Prvo moraju da odmjere koliko vrijedi svaka kompanija, zatim podjele vlasništvo nad novom kopmanijom u skladu s tim.

Iako je stvaranje potpuno novih zaliha sa novim entitetom u teoriji idealno, to se ne dešava uvijek.

kompanija ja preduzetnik

Koja je razlika između spajanja i pripajanja?

Spajanja i preuzimanja se često miješaju kao zmjenjljivi pojmovi, ali postoji nekoliko razlika. Iako oba uključuju kombinaciju dva entiteta, akvizicija je kada jedna kompanija kupuje i kontroliše drugu, dok je soajanje kada se dve kompanije udružuju i formiraju novi entitet.

Puno vremena novac nije uključen u spajanje, dok je akvizicija kada jedna kompanija plati kupovinu druge kompanije, bilo novcem, izdavanjem akcija, preuzimanjem duga ili kombinacijom svih metoda.

Budući da sticanje ili preuzimanje uključuje da jedna kompanija troši drugu, vođstvo u obe kompanije često ostej isto. S druge strame spajanja često uključuju restrukturisanje korporativnog vođstva, što može stvoriti probleme kada obe kompanije imaju svojeglave vođe sa različitim  idejama o tome kako da vode novu organizaciju.

Neke kompanije koje se spajaju pokušavaju da izvršni direktori obe kompanije dijele liderstvo kroz stukturu izvšnog direktora, ova strategija rijetko uspjeva.

Koje su vrste spajanja kompanija?

Postoji pet glavnih vrsta spajanja kompanija koje će u nastavku biti detaljno opisane. Tipovi spajanja zasnovani su prvenstveno na industriji i poslovnom odnosu dvije kompanije koje se spajaju.

1. Spajanje konglomerata

Ovo je kombinacija dve kopmanije iz različitih industrija i nepovezanih poslovnih aktivnosti. Prednosti spajanja konglomerata uključuju diverzifikaciju poslovanja, unakrsnu prodaju proizvoda i minimiziranje izloženosti riziku.

2. Horizontalno spajanje

Horizontalno spajanje je kombinacija dvije kompanije iz iste industrije. Ove kopmanije mogu da uključuju direktne i indirektne konkurente. Prednosti horizontalnog spajanja uključuju veću kupovnu moć, više marketinških mogućnosti, manje konkurencije i veći doseg publike. Stručnjaci navode da je ovaj vid spajanja karakterističan za restoransku industriju, gdje se različiti brendovi restorana spajaju kako bi dosegli širu bazu kupaca i stekli veću kupovnu moć od istih prodavaca.

3. Vertikalno spajanje

Vertikalno spajanje je kombinacija dvije kompanije koje posluju u različitim fazama istog lanca snadbijevanja, proizvodeći različitu robu ili usluge za isti gotov proizvod. Prednosti vertikalnog soajanja uključuju efikasniji lanac snadbijevanja, niže troškove i povećanu kontrolu proizvoda.

4. Spajanje proširenja tržišta

Ovo je slično horizonalntom spajanju, kombinacija je dve kompanije iz iste industrije, međutim, u ovom spajanju, dve kompanije su sa dovojenih tržišta. Primarna korist ovog spajanja je proširenje i povećanje tržišnog udjela. Stručnjaći kažu da se ovakva vrsta spajanja često viđa kod banaka.

5. Spajanje produžetka proizvoda

Spajanje produžetka proizvoda, takođe poznato kao zajedničko spajanje, kombinacija je dve kompanije koje prodaju slične, ali ne nužno konkurentske proizvode. Prednosti spajanja produžetka proizvoda su te da se proširuje doseg kupaca o povećava profit.

Kažu da je ova vrsta spajanja karakteristična za softversku industriju, gdje jedna kompanija može ponuditi softver za zaštitu od virusa, a druga kompanija može ponuditi softver za finansijsku zaštitu vaših ličnih finansijskih podataka.

Ideja o ovakvom spajanju kompanija, bila bi dobra ideja, jer bi oba njihova proizvoda bila primjenjljiva na istog kupca.

Neke od najmoćnijih kompanija rezultat su strateških spajanja.