Home Edukuj se Rizik ili neizvjesnost: sa čime se bolje suočiti?

Rizik ili neizvjesnost: sa čime se bolje suočiti?

-

Mnogi uspješni preduzetnici prepoznaju važnost preuzimanja rizika za izgradnju uspješnog posla. I u nekoliko slučajeva to ima smisla: Ako izaberete rizičan poslovni model kada to niko drugi ne radi, suočićete se manjom konkurencijom. A ako ne uspijete, uvijek možete pokušati ponovo. Veći finansijski rizici često donose veće nagrade, što znači da uspješan pokušaj rizika nailazi na veću isplatu. Važno je shvatiti da rizik možda nije najbolji koncept za sve preduzetnike pa bi trebalo da razmotre umjesto toga sličnu ideju: neizvjesnost.

Jedno nasuprot drugog

Rizik se odnosi na poznatu raspodjelu vjerovatnoća. Na primjer, ako bacite šestostranu kocku, znate da je vaš rezultat dobijanja bilo kojeg pojedinačnog broja u tom rasponu približno 1/6. Ako bacite tri kockice, možete izračunati određene šanse da ćete dobiti isti broj, recimo 5 na svakom od lica. Bacati te tri kockice biće rizik jer ćete znati koje su vaše šanse za uspjeh.

Neizvjesnost se takođe odnosi na raspodjelu vjerovatnoća, ali sa neizvjesnošću, distribucija je ono što je nepoznato. Koristeći primjer kockica, ovo će biti slično volontiranju bacanja nepoznatog broja kockica, uz pokušaj da se do kraja bacanja pokažu tri petice. Ako počnete sa 100 kockica, velika je vjerovatnoća da će se to desiti, ali ako počnete sa jednom ili dve, vjerovatnoća za dobitnom je daleko manja. Ovakva opklada ne bi predstavljala rizik, već primjer neizvjesnosti na djelu.

rizik

Zašto je rizik inferioran?

Kao preduzetnik imaćete posla sa drugim preduzetnicima koji su iskusniji, pametniji i bogatiji od vas.l Ako vam padne na pamet da izračunate potencijalni rizik, šanse postoji vjerovatnoća da su neki već prethodno o istom razmislili i preciznije ga izračunali. Shodno tome, nemate prednost u sceniranju i prepoznavanju ishoda rizika.

Neizvjesnot ima veće mogućnosti, jer se bavi isključivo istinskim nepoznatim, jednostavno ima više mogućnosti. Neizvjesne radnje, umjesto rizičnih, imaju tendenciju da budu inovativnije i originalnije, otvarajući čitave nove kategorije umjesto da kapitalizuju ono što već postoji.

S druge strane, važno je shvatiti da rizik nije ni približno izračunat koliko mislimo da jeste. Skloni smo da precjenimo svoju sposobnost procjene rizika, zbog dobro uspostavljene kognitivne pristrasnosti poznate kao efekat pretjeranog samopouzdanja.

Neizvjesnot opet, ima manju konkurenciju. Mnogo ljudi je spremno da rizikuje, ali malo njih je spremno da se upusti u nepoznato.

Diskutovanje o nepoznatim varijablama, bilo da se pojavljuju u kontekstu nove, inovativne kategorije, ili posebnosti vašeg ciljnog tržišta, ima ogroman potencijal za uspjeh.