Home Edukuj se Koje su to krucijalne obaveze jednog preduzetnika?

Koje su to krucijalne obaveze jednog preduzetnika?

-

Nakon osnivanja preduzeća i registracije djelatnosti preduzetnik ima dosta obaveza koje moraju biti adekvatno ispunjene da bi sve moglo funkcionisati.

ŠIHTARICA

Sigurno ste, makar u prolazu, čuli za šihtarice? To je samo jedna od brojnih obaveza preduzetnika poslodavca. Preduzetnik ima obavezu vođenja evidencije o prisustvu radnika, a upravo šihtarica predstavlja navedenu evidenciju. Evidencija o prisustvu radnika se vodi za kalendarski mjesec uredno, razumljivo i ažurno na kraju radnog dana radnika.

Takođe, pomenuta evidencija se može voditi u elektronskom ili materijalnom obliku, uz pomoć specijalizovanih kartica za prijavljivanje i odjavljivanje prilikom dolaska i odlaska sa rada. Na taj način se postupak vođenja evidencije automatizuje. Ukoliko preduzetnik poslodavac u Republici Sroskoj ne vodi evidenciju o dnevnoj prisutnosti radnika kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 12.000 KM. U Federaciji Bosne i Hercegovine kazna za navedeni prekršaj se kreće u rasponu od 1.000 do 10.000 KM.

preduzetnik

FISKALNA KASA

Da bi obavljao djelatnost prometa roba i pružanja usluga preduzetnik je obavezan da posjeduje fiskalnu kasu. Ukoliko nadležna inspekcija ustanovi da je određeno pravno lice otpočelo promet robom i pružanjem usluga prije nego što je nabavilo fiskalni sistem i izvršilo fiskalizaciju fiskalne registar kase pravno lice će biti  kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 15.000 KM.

 Novčanom kaznom od 8.000 KM do 16.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – poreski obveznik ukoliko:

a) ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU. U slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi ne vrši pomoću softverske aplikacije,

b) klijentu ne izda fiskalni račun odštampan na fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet. bez obzira na to da li to klijent zahtijeva.

PRIJAVA

Ukoliko preduzetnik zapošljava radnike i sa njima zaključuje ugovor o radu dužan je da za te iste radnike izvrši prijavu na sve obavezne oblike osiguranja. Ukoliko to ne učini preduzetnik će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM.

REGISTRACIJA PDV OBVEZNIKA

Sigurno ste čuli da je neko preduzeće u „sistemu PDV/a“, šta to znači? Registracija kod UIO (Uprave za indirektno oporezivanje) podrazumijeva registraciju lica čiji oporezivi promet dobrima i/ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći iznos od 50.000 KM. Prema Zakonu o PDV u BiH, sva lica koja prvi put postaju ili mogu postati obveznici dužna su UIO podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20. u kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem su ostvarila ili je vjerovatno da će ostvariti promet dobara ili usluga u iznosu koji je veći od 50.000 KM.

Rok za registraciju lica koja obavljaju oporezivi promet na teritoriji BiH u sistem PDV u BiH je 15 dana od dana prijema zahtjeva s potpunom dokumentacijom. Međutim, u praksi PDV registracija može trajati duže od 15 dana. Preduzetnici, kao i oni koji će to tek postati trebaju imati ovo na umu, ovo je obaveza koja dolazi sa vremenom i predstavlja svojevrstan vid uspjeha za svakog preduzetnika!

EVIDENCIJA O RADNICIMA/MATIČNA EVIDENCIJA KOD POSLODAVCA

Ukoliko preduzetnik zapošljava radnike dužan je voditi matičnu evidenciju o zaposlenim radnicima. To znači da svaki preduzetnik treba da kupi Matičnu knjigu (može se kupiti u svakoj bolje snadbijevenoj knjižari) u koju unosi osnovne podatke o radnicima. Podatke te iste redovno ažurira u smislu dešavanja određenih promjena u radnopravnom statusu radnika.

Zaprati nas na Instagram i Facebook profilima i budi u toku sa svim informacijama koje se tiču preduzetništva.