Home Edukuj se Preduzetnička dilema: rast ili profitabilnost

Preduzetnička dilema: rast ili profitabilnost

-

Ko ne voli da bude profitabilan? Sve strane uključene u kompaniju žele da budu baš takve, zar ne? Šta ako vam kažemo da postoje kompanije koje donose svjesnu odluku da zanemare svoju profitabilnost, da li biste nam vjerovali? Naravno, ova odluka je donijeta u korist još jednog eliksira preduzetništva, koji je ponekad neprijatelj profitabilnosti: rast u svakom slučaju.

Nije da kompanija ne može rasti i biti profitabilna, već kada govorimo o nedavno stvorenoj kompaniji ili onoj koja ulazi na novo tržište, koja traži agresivan rast, tada ova kombinacija rasta i profitabilnosti postaje oskudna.

Koju strategiju treba da slijedite kao preduzetnik:

1. Rastite tako što ćete uštediti svaki fening, tražeći da što prije bude isplativo.

2. Investirajte agresivno u rast, zaboravljajući barem kratkoročno na profitabilnost.

Nažalost, nema jednog tačnog odgovora, a mišljenja su ispunjena neprijateljstvom od preduzetnika do preduzetnika i od investitora do investitora. Moguće je da kompanija postane uspješna slijedeći bilo koju od ovih škola mišljenja, ali takođe, za neke druge, može biti pogrešna odluka.

profitabilnost

Strategija rasta

Čak i među onima koji nisu iz škole rasta, vlada mišljenje da ako pratite ovaj trend, to biste trebali učiniti samo pod određenim uslovima. Na primjer, morate potvrditi da imate skoro garantovano finansiranje. Ova strategija zahtjeva velike količine kapitala, jer mnogo puta veći rast koji postignete, veće početne gubitke ćete imati. Ako nemate sredstva nećete imati budućnosti kada vam ponestane gotovine.

Strategija profitabilnosti

Ovo je podrazumijevana opcija za preduzetnike, jer je strategija prekomjernog rasta veoma kapitalno intenzivna. Nedostatak praćenja ove strategije je to što biste mogli ustupiti korisnike svojoj konkirenciji koji imaju kapital za ulaganje u agresivan rast. Kao šlag na tortu, generalno uspjeh sa ovom strategijom kulminira time što držite mnogo veći dio vaše kompanije kao preduzetnik.

Ovoj strategiji, koja stavlja veći naglasak na troškove, startup-u je potrebno više vremena da utvrdi svoj uspjeh.

Zaključno strategija koju uzimate je mnogo puta proizvod vašeg raspoloživog kapitala, ali ponekad će to biti i odluka.