Home Edukuj se Postpandemijske lekcije za preduzetnike

Postpandemijske lekcije za preduzetnike

-

Dobro postupanje prema zaposlenima je uvijek bilo od suštinskog značaja za cvjetajući kapitalitički sistem. U toku pandemije, strah za preduzetnike koji su zamišljali veliki broj zaposlenih kako izlazi na vrata njihovih kompanija, počeo je da raste.

Kratki pregled istorije izazvane pandemijom:

Prema određenim istraživanjima, podaci su pokazali da je otprilike četiri miliona ljudi dobrovoljno napustilo posao svakog mjeseca od početka 2021. godine, što je trend koji ne pokazuje znake da će se uskoro smanjiti. Države SAD-a, Evrope i Azije doživljavaju sličan gubitak.

Ove ostavke su posebno pogodile preduzetnike malih i novih preduzeća iz najmanje dva razloga. Prvo, već na početku imaju jako malo zaposlenih, odlazak jednog ili dva ključna radnika će po definiciji imati nesrazmjeran uticaj na sposobnost poslovanja i funkcionisanja preduzeća. Drugo, nove i male firme imaju tendenciju da nemaju finansijske resurse svojih većih, etabliranih kolega i manje su sposobne da se takmiče na sve konkurentijem tržištu rada.

Većina se složila da je glavni pokretač otkaza u protekloj godini to što radnici ponovo procjenjuju vrijednosti koje pridaju svom vremenu i blagostanju.

preduzetnike

Rješenje:

Iz prethodno navedenog, preduzeća su shvatila u čemu je kvaka, te su više pažnje počeli da pridaju svojim zaposlenima, ne samo po veličini njihovih plata već i po načinu na koji podržavaju društvene i emocionalne potrebe svake osobe. Dakle, u svijetu poslije pandemije, se vjeruje da su preduzeća koja pobjeđuju ona koja istovremeno promovišu interese i biznisa i zaposlenih.

Lični interes je dobar motiv za akciju, ali takođe za preduzetnike je važno da izbjegavaju da taj motiv nadmaši njihove dobronamjerne sklonosti prema drugima.

Nažalost, kreatori politike su se aktivno trudili da izgrade sistem ekonomske organizacije slobodnog tržišta, koje ignoriše saosjećanje. Ovaj nedostatak moralnog kompasa su neki poslovni lideri vidjeli kao propusnicu za testiranje zaposlenih kao resursa koje treba nabaviti i staviti u upotrebu u najniži mogući trošak.

Sa pandemijom došlo je do obračuna od strane globalne radne snage. Otpuštanje, odsustvo ili primoravanje da rade od kuće dali su ljudima vremena da dugo razmišljaju o tome šta zaista žele od svog profesionalnog života. I za mnoge veličina plate je sekundarna u odnosu na provođenje vremena sa porodicom, manje radnih sati, manje putovanja, više ispunjenja na poslu itd…

Egzistencijalna kriza u koju nas je uvela pandemija korona virusa, naoružala je radnike novim osjećajem šta je važno u njihovim životima, a njihova odluka da masovno daju otkaz ostavila je mnoga preduzeća u nevolji. Kao odgovor na to lideri su počeli da implementiraju nove programe osmišljene da humanizuju radno mjesto. Iako su ovo sve pozitivni pomaci, žalosno je što je baš panedmija skrenula pažnju na njih.

Suština je važna:

Zašto je ova mala lekcije istorije važna? Važna je jer iako mala i nova preduzeća mogu najviše da izgube od masovnih ostavki, ona takođe mogu i najviše da dobiju. Preduzetnici se po definiciji opiru statusu quo. Oni nisu vezani za stari način rada.

U vezi s tim, preduzetnici mogu da iskoriste novi društveni ugovor u svoju korist tako što će u svoje poslovanje ugraditi punu mjeru ovih humanističkih pogleda na kapitalizam.