Home Edukuj se Osnove franšizinga i njegove prednosti

Osnove franšizinga i njegove prednosti

-

Želite da posjedujete preduzeće koje je dio uspostavljenog brenda i tržišta? Poznavanje ovih osnova franšizinga bi vam mogle biti od pomoći.

Kada preduzetnici sanjaju o svojoj budućnosti, franšizing je početno mjesto za početak njihove fantazije. Iako to nije uvijek izbor broj 1, prednosti franšizinga čine ga primamljivim za dalji razvoj karijere svakog preduzetnika. Sa uspostavljenim brendom i sistemom podrške, franšize nude primaocima franšize priliku da probaju vođenje posla, a uz to i značajnu moć.

Za većinu korisnika franšize, franšizing se pokazao kao održiv način da se postane vlasnik preduzeća. Uglavnom nudi najniže rizike i najviši nivo podrške, zato što ćete naići na tim profesionalaca koji su voljni i sposobni da vam pomognu na svakom koraku, od izbora lokacije preko zapošljavanja radnika do svečanog otvaranja.

Kompanija koja prodaje prava na svoj postojeći poslovni model i proizvode drugom poslovnom čovjeku ili kompaniji stvara franšizu. Tačna definicija, međutim, varira zbog brojnih statuta koje su donijele pojedine države.

Faktori koje treba uzeti u obzir

Franšizing zahtjeva značajna finansijska ulaganja u zamjenu za beneficije koje daje preduzetnicima. Nakon plaćanja početne naknade, primalac franšize može početi sa postavljanjem poslovnog prostora za prodaju proizvoda pod markom franšize.

Prije pokretanja poslovanja, od korisnika franšize se očekuje da predloži lokaciju prodavnice, poslovni model, poslovne mogućnosti i autorske naknade. Kada se dogovore uslovi ugovora o franšizi, preduzetnik može da počne da postavlja izlog. Sve te aktivnosti zahtjevaju dodatno ulaganje novca i vremena.

franšizinga

Iako je privlačnost franšize postavlja ime i brend, ona može da ograniči vašu poslovnu autonomiju. Važno je pronaći preduzeće sa održivim poslovnim modelom i uspjehom. Obavezno istražite gdje se komapnija nalazi prije nego što se pridružite kao primalac franšize.

Prednosti franšizinga

Jedna od najvećih prednosti franšizinga je izvlačenje iskustva i stručnosti cijele organijzacije. Pridruživanjem ostvarenom brendu zaobilazite mnoge poteškoće i izgradnji komanije od temelja. Franšizing uklanja nagađanje prilikom pokretanja posla.

Ovo su neke specifične prednosti franšizinga:

1. Pogodnosti određenog brenda (npr. obuka i popusti)

2. Poslovni modeli sa dokazanim uspjehom

3. Lakši pristup novcu i kreditima

4. Niži rizik za bankarske institucije

Skoro svaka industrija ima uspješnu poslovnu praksu koja se prodaje kao franšiza, od maloprodajnih objekata do službi za zapošljavanje. Pronalaženje prave prilike za vas u velikoj mjeri zavisi od vaše prethodne stručnosti.