Home Edukuj se Kreativnost nije inovacija (ali trebate oboje)

Kreativnost nije inovacija (ali trebate oboje)

-

Kreativnost i inovacija dva su povezana, ali i odvojena pojma, a svaki je neophodan za uspjeh na radnom mjestu. Evo razlike i kako možete inspirisati oboje.

Kreativnost ne vodi pronalascima i rastu kompanija, inovaije vode. Međutim inovacije se ne događaju bez kreativnih ljudi. Stvaranje kreativnosti znači omogućiti ljudima da razmišljaju van okvira i ponekad idu protiv norme.

Ako dopustite birokratiji da zaustavi kreativnost, inovacije će biti žrtva vaše kompanije, omogućavajući vašim konkurentima da napreduju sa novim rastom tržišnog udjela.

Nema sumnje da su ove vrijednosti visoko cijenjene na ubrzenom savremenom radnom mjestu, ali da li lideri koji ih koriste zaista znaju razliku među njima.

Šta je kreativnost?

Kreativnost je sposobnost ili čin osmišljavanja nečeg originalnog ili neobičnog. Ključni faktor je to što kreativnost ostaje samo odlična ideja, a ne stvarnost.

Kreativnost može da bude: namjerna i emocionalna, namjerna i kognitivna, spontana i emocionalna i spontana i kognitivna. Ljudi mogu iskusiti svaku od ove četiri vrste kreativnosti. Posebno se odnosti na istraživače, pravnike, ljekare, namjerna i kognitivna kreativnost koja se može ispoljiti na poslu, ali spontana i emocionalna kretivnost se više pokazuje tokom umjetničke potrage.

inovacija

Šta je inovacija?

Inovacije je implementacija ili stvaranje nečeg novog što je za druge ostvarilo vrijednost. Inovacije se najživlje ostvaruje u obliku alata, fizičke koristi ili pomoći koja riješava problem ili stvara prednost.

Postoje tri osnovne vrste inovacija, to su: poslovni model, proizvod i marketing

1. Poslovni model – Interno fokusirane, ove inovacije u konfiguraciji analiziraju kako ogranizacija funkcioniše i ostvaruje prihod. Inovacije poslovnog modela najbolje se kada vlasnici i operateri identifikuju prezasićena tržišta, nisko zadovoljstvo kupaca i zastarjelu tehnologiju.

2. Proizvod – Skoro uvijek opipljive, inovacije proizvoda čine postojeća materijalna dobra na neki način boljim ili su stvaranje potpuno novog proizvoda. To je najčešći oblik inovacije: poznati primjeri uključuju  pametne telefone, bežične slušalice ili uloške za masažu stopala.

3. Marketing – Marketinške inovacije stvaraju nova tržišta ili povećavaju postojeći tržišni udio. Marketinške inovacije su novi, pozitivno ometajući načini na koje brendovi mogu razgovarati sa svojim potrošačima i sarađivati sa njima. One mogu biti jednostavne poput promocije postojećeg proizvoda za drugačiju upotrebu od one koja je prvo bila namjenjena.

Značaj kreativnosti i inovativnosti u poslovanju

Kreativnost i inovativnost doprinose rastu i ukupnom uspjehu preduzeća ispunjavanjem jedinstvenih potreba na tržištu, razlikovanjem preduzeća od konkurencije i razvijanjem brenda kako se razvijaju želje i potrebe potrošača. Kreativnost i inovativnost održavaju organizaciju dinamičnom.

Kako razvijati ove vještine?

Dok lideri mogu da podstiču inovacije, organitacija u cjelini takođe mora da podržava inovacije kroz sastav svoje kulture i način na koji osmišljava svoje procese. Ponekad je najbolji način za podsticanje inovacija dozvoljavanje aktivnosti unutar organizacija koje odstupaju od norme, ali koje mogu dovesti do pozitivnih ishoda.

Kreativnost se često povezuje sa umjetnošću i kulturom, ali nije potrebno da to bude Leonardo da Vinci: važno je da je osoba voljna zamisliti nove mogućnosti izvan normi.

Tu počinje ideja na koju se može djelovati. Razmislite o idejama za mnoštvo izvora kako biste stvorili još više mogućnosti za razmatranje. Najteži dio je naravno uzeti tu sjajnu ideju i prevesti je u fizički ili tehnički prototip.

Koliko su važne ove vještine u preduzetništvu?

Ukratko, dva elementa zajedno uključuju ljuljanje čamca: Norma nije dovoljno dobra, pa šta je još moguće i možemo li to učiniti realnošću? Preduzetništvo svakodnevno zavisi od stvaranja i inovacija. Internet se nikad ne bi dogodio da su se naučnici samo odlučili za telefonske linije i satelite koji su dovoljni za komunikaciju, ali danas teško možemo zamisliti funkcionisanje bez digitalnog pristupa u gotovo svemu što radimo.