Home Motiviši se Koje su to dobre navike produktivnih ljudi?

Koje su to dobre navike produktivnih ljudi?

-

Produktivni ljudi, naravno, imaju određene navike. One se ogledaju u poštovanju određenih pravila kako bi održali i poboljšali svoju produktivnost. Produktivnost nije nešto što se postiže preko noći. Potrebno je raditi na sebi i svojim navikama kako biste postali produktivniji, a samim tim i uspješniji u poslu kojim se bavite. Mnogo je navika koje gajimo tokom života, i dobrih i loših, neke gajimo svjesno, dok neke druge nesvjesno. Suština je da postoje. Kao i da je potrebno vrijeme da bi došlo do njihove promjene.

Prvenstveno je važno započeti sve sa listom obaveza. Bitno je da obratite pažnju da svoju listu ne natrpate obavezama koje nećete biti u stanju da ispunite. U početku je možda bolje započinjati sa manje obaveza, kako vrijeme bude prolazilo i vi ćete biti sve produktivniji i obaveze će same rasti, a da to nećete ni osjetiti. Ako odmah zadate sebi previše zadataka, može doći do njihovog odlaganja i odugovlačenja, a to nije u redu ako želimo biti produktivniji.

Nakon liste obaveza, postavljajte sebi male ciljeve kao zadatke. Glavni cilj mora postojati i to je ono što određuje put vašeg uspjeha. Međutim, kontinuiranim malim ciljevima, održavate vaš biznis u životu, njihovim ispunjavanjem vi se osjećate mnogo korisnije, a samim tim i produktivnije.

Navike 
Ja preduzeznik

Koje još navike imaju produktivni ljudi?

Još jedna od navika produktivnih ljudi jeste praćenje vremena. Kada pratite vaše vrijeme razumijećete vaše radne navike i doba dana kada najbrže i najuspješnije završavate obaveze i poslove. Kada shvatite u koje vrijeme ste najbrži u obavljanju svakodnevnih obaveza, možete smatrati da ste našli ključ vaše produktivnosti. Samim praćenjem vremena, shvatićete i kada ste manje produktivni i znaćete da je u to vrijeme bolje ne započinjati nove zadatke.

Ono što utiče na produktivnost u velikoj mjeri jeste okruženje. Poželjno je da utičemo na sve ono u našem okruženju na šta je moguće uticati. Sve stvari koje je moguće promijeniti i poboljšati, kako biste se osjećali što prijatnije u radnom prostoru. Probajte to uraditi i vidjećete koliko okruženje ima uticaja na produktivnost.

Zdrave navike su još jedan od pokazatelja da želimo biti produktivniji. Da bi čovjek bio produktivan mora se baviti i nekom aktivnošću. Nije važno da li će to biti šetnja, trčanje ili bilo koja druga aktivnost. Važno je to kako aktivnosti utiču na vas i vašu psihu. Redovna fizička aktivnost poboljšava vaše navike, vašu produktivnost i čini vas mnogo oslobođenijima i rasterećenijima, sa više volje za svakodnevnim zadacima.