Home Edukuj se Ko su stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja?

Ko su stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja?

-

U prethodnom tekstu imali ste priliku da se upoznate u čemu sve psihoterapija može da pomogne  kao i  da spoznate kada je pravo vrijeme da se obratite psihoterapeutu, odnosno stručnjaku iz oblasti mentalnog zdravlja. Takvi stručnjaci su edukovani i motivisani da vam pomognu prebroditi ono što vam predstavlja poteškoće kako biste vodili što kvalitetniji život.

Sigurno se pitate ko su stručnjaci koji mogu da vam pomognu u kriznim periodima? A vjerovatno ste i čuli za neke od njih. Ovdje ćemo ukratko pojasniti pojmove psihijatra, psihologa i psihoterapeuta – što je poželjno da znate ukoliko razmišljate da krenete u proces savjetovanja ili psihoterapije.

Tu su kada ne razumijemo najbolje sami sebe:

Psihijatar je osoba koja je završila medicinski fakultet i specijalizaciju iz oblasti psihijatrije, bavi se uspostavljanjem medicinskih dijagnoza, liječenjem kako lakših tako i težih psihičkih poremećaja i kao ljekar može da propiše određenu terapiju lijekovima. Psiholog je osoba koja je završila fakultet psihologije – u  svom radu ne postavlja  medicinske dijagnoze i ne propisuje lijekove već se isključivo bavi provođenjem psiholoških tretmana  što uključuje intervju sa klijentima, psihološko testiranjepsihološko savjetovanje i primjenu različitih psiholoških tehnika.

Psihoterapeuti mogu biti i psiholozi i psihijatri, a u nekim evropskim zemljama i stručnjaci iz drugih oblasti humanističkih nauka (npr. pedagozi, andragozi, socijalni radnici, defektolozi itd.) koji su pored svog osnovnog obrazovanja završili neku od specijalističkih edukacija za neku vrstu psihoterapije. Tako da, nisu svi psiholozi i psihijatri ujedno i psihoterapeuti, već su to samo oni koji su završili određene višegodišnje edukacije.  

stručnjaci ja preduzetnik

Psihoterapija predstavlja jednu vrstu psihološkog tretmana (specifične vještine i pristup) čiji je osnovni cilj pružanje psihološke pomoći osobama koje imaju neke psihičke smetnje, koji prolaze kroz neku vrstu životne krize, imaju različite vrste emocionalnih problema, problema u komunikaciji ili samo žele da unaprijede svoje mentalno zdravlje,  lični rast i razvoj, saznaju nešto više o sebi i poboljšaju kvalitet svog života.  

Postoji mnogo predrasuda o tome šta zapravo rade i čime se bave stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja. Ono što je zasigurno  – ni psiholozi ni psihijatri pa ni psihoterapeuti nemaju natprirodne moći niti čarobni štapić za rješavanje problema, ne mogu da čitaju misli i ne proriču sudbinu, kako se to često od njih očekuje.  U svom radu koriste isključivo provjerene psihološke tehnike i metode putem kojih pomažu ljudima da prevaziđu, razumiju, riješe i kontrolišu svoje psihičke smetnje i unaprijede svoje funkcionisanje.

U sljedećem tekstu čitajte o tome kako izgleda proces psihoterapije te otkrijte da li je to za vas.

Topić Sanja, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom