Home Motiviši se Ključni koraci koje žene mogu preduzeti da budu jake vođe

Ključni koraci koje žene mogu preduzeti da budu jake vođe

-

Žene su dugo određivale uspjeh u karijeri svojom sposobnošću da se prilagode kulturi i poslovnim procesima u kojima dominiraju muškarci. Žene pokušavaju da se igraju po postojećim pravilima na radnom mjestu i imaju dodatnu prepreku u percepciji društva o tome kako žene treba da se ponašaju. Dok obrazovanje i praksa umanjuju dio nevidljivog straha od toga da ste žena u vodećoj ulozi, još uvijek postoje izazovi sa kojima se morate suočiti i prevazići ih. Ipak danas, na svu sreću, postoje žene lideri koje se suočavaju sa tim izazovima direktno akcijom i izvršenjem.

Z tom cilju, sve više žena na vodećim pozicijama pomjera granice rodne ravnopravnosti koristeći svoje snage i liderske kvalitete – u vještinama, znanju, iskustvu i emocijama. Traže stvari koje žele od svog posla i karijere, ne čekajući da im to dođe. Ključ je povjerenje u sve vaše resurse i sposobnosti, a ne samo u one predstavljenje na papiru.

Važnost napuštanja zone komfora

Prema istraživanjima, muškarci se često prijavljuju za posao kada ispune 60 posto kvalifikacija, a žene se prijavljuju samo ako ih ispunjavaju 100 posto. Promjena tog uvjerenja počinje od pojedinačne žene. Svako mora vjerovati da je sposoban da obavi posao i dokaže to kroz proces intervjua, umjesto da baca šešir u ring radi razmatranja zbog sumnje u sebe.

Dok se djevojčice uče da se igraju bezbjedno, lijepo se smiješe i dobijaju visoke ocjene, dječaci s euče da igraju grubo i visoko zamahuju. Drugim rječima, odgajamo naše djevojčice da budu savršene, a dječake da budu hrabri. Čak i kada su žene hrabre socijalizacija savršenstva često ih dovodi do odbojnosti prema riziku.

Savi uspješan  preduzetnik i poslovni lider radio je ono što čega se plašio umjesto da samo pusti strah da vlada u njihovom ličnom i profesionalnom životu.

Ne propustite prilike koje vam se nađu, dovedite sebe u priliku da imate te mogućnosti.

žene

Način razmišljanja o jednakosti kao stvarnosti

Mnoge žene su tokom karijere osjetile posljedice rodne razlike, bilo da se radilo o sporu oko plate, izgubljenom napredovanju ili samo kratkom komentaru saradnice. Čak i ako vaše rando okruženje zagovara ravnopravnost, nije neuobičajeno sresti ljude koji su se suočili sa nekom vrstom diskriminacije, suptilnom ili ne, zbog svog pola.

Ako žene žele da ih s ena radnom jestu posmatra kao jednake, moraju stati na svom mjestu i zahtjevati poštovanje koje zaslužuju. To ne znači da bi se ljudi trebali pretvarati da nejednakost ne postoji. Priznavanje potrebe za promjenom je važno, ali važniji su vaši postupci i stavovi na radnom mjestu. Ohrabriste sebe i druge i ne dozvolite da uočene štete vladaju.

Žene kao lideri za druge žene

Ženama koje tek ulaze u radnu snagu, preporučuje se vođenje takvo da su otvorene i da sarađuju sa drugima. Potražite, povežite se i postanite uzori drugim ženama koje će vas slijediti.

Žene mogu pomoći drugima da postave ciljeve i postignu ih, naglase timski rad i ulože vrijeme u obuku, metorstvo i lični razvoj.

Za razliku od muškaraca, koji su skolni razvoju karijere i žele maksimizirati svoj finansijski prihod od posla, žene na posao gledaju holističkije, kao na kompnonentu svog ukupnog životnog plana. Tbog toga je veća vjerovatnoća da će karijeri pristupiti na samorefleksivan način i vrijednosnim faktorima kao što su značenje, svrha, veza sa saradnicima i integracija u radni život.

Kada žene ulože snagu u svoje timove i zaposlene, to ima dugotrajne implikacije. Poboljšava zadržavanje zaposlenih, stvara jače timske igrače i razvija sledeću generaciju ženskih uzora.

Ne radi s eo različitim snagama koje muškarci i žene unose u svoju karijeru, već o otme kako prihvatamo udruženje tih snaga kako bismo natjerali kompanije da ostvare svoje ciljeve i postave nove, a postignu individualni uspjeh.