Home Edukuj se Kako prilagoditi proizvod potrebama?

Kako prilagoditi proizvod potrebama?

-

Velika nedoumica je kako prilagoditi proizvod potrebama? Koje korake treba ispratiti da biste se usaglasili sa potrebama i kako? U nastavku vam donosimo nekoliko objašnjenja kada je prilagođavanje u pitanju.

Postoje tri uobičajena načina pomoću kojih se vrši prilagođavanje proizvoda potrebama potrošača. To su: diferenciranje proizvoda, diverzifikacija i modifikovanje.

Diferenciranje proizvoda se odnosi na lansiranje i uvođenje novih daljih varijanti dosadašnjih postojećih proizvoda. Treba naglasiti da pri ovakvom uvođenju i lansiranju novih proizvoda broj osnovnih grupa proizvoda ostaje isti, jedino raste broj proizvoda u okviru jedne grupe ili linije samih proizvoda.

Diverzifikacija predstavlja proširenje proizvodnog programa i to na nekoliko načina. Prvi je da da novi proizvod ili linije proizvoda imaju veze sa postojećim proizvodima. Dakle, u ovom dijelu je važno da svaka nova ideja bude povezana sa onim što već proizvodite i da kao nadograđena vrsta postojećeg proizvoda bude plasirana na tržište budućim korisnicima i kupcima. Drugi pravac predstavlja stanje u kojem preduzeće želi da razvije nešto novo, inovativno i da dio poslovanja posveti kreiranju takvih vrsta proizvoda.

Proizvod
Ja preduzetnik

Modifikovanje proizvoda se odnosi na plansko prilagođavanje preduzeća to jeste proizvoda potrebama potrošača. Modifikovanje proizvoda je usmjereno na promjene u kvalitetu, atributima i stilu. Kvalitet, atributi i stil su sredstva za uspješno pozicioniranje proizvoda na tržištu kao i za stvaranje preferencije kod kupaca za šta je potrebno uložiti napor za stvaranje superiornog proizvoda. Suština modifikacije ogleda se u ispitivanju tržišta.

Tržište je izuzetno dinamično i ono što je potreba danas ne mora značiti da će biti i sutra. Upravo zbog te dinamike mora se stalno biti u toku sa novim potrebama i mora se biti spreman na modifikaciju koju potrošači zahtijevaju. Činjenica je da svaki proizvod treba stalno prilagođavati potrebama i željama klijenata i kupaca jer upravo su oni ti koji našem preduzeću donose profit, a profit je osnova postojanja svakog od tih preduzeća.