Home Edukuj se Kako graditi otpornost na stres?

Kako graditi otpornost na stres?

-

Svaka izloženost osobe stresu, krizama i traumatskim iskustvima ima potencijal da izazove trajne posljedice po psihofizičko funkcionisanje.  Međutim, da li će do posljedica i doći i koliko će one biti izražene i ometajuće za dalje funkcionisanje zavisi od osobina i snaga same osobe. Orijentisanost ka pozitivnim aspektima ličnosti predstavlja rezilijentnost. Rezilijentnost, je sposobnost osobe da pravilno odgovori na stres. Biti rezilijentan nikako ne znači da osoba ne reaguje na stresore i da ne doživljava neprijatne emocije,  već to da se na funkcionalan način nosi sa njima i prevazilazi ih.

stres

Ovaj pojam rezilijentnosti može se objasniti i kao psihološka otpornost, odnosno psihološki imunitet.  Ista se jednim dijelom nasljeđuje, ali od velikog uticaja na nju imaju i faktori sredine. Na neki od tih faktora mi možemo uticati, što znači da možemo unaprijediti vlastiti kapacitet za prevladavanje stresa. Možemo naučiti da budemo rezilijentniji – da postanemo otporniji.

Evo nekih od načina kako da povećate svoj psihološki imunitet koji će vam pomoći da se lakše prebrodite i odgovorite na stres:

Razvijajte realni optimizam

Stav orijentisan ka budućnosti koji uključuje nadu i vjeru da će situacija imati dobar ishod i da će stvari završiti na dobar način.  Osobe koje su realno optimistične nastoje se suočiti s problemom i vjeruju da ga mogu riješiti. Ovo je suprotno od onog optimizma  gdje samo mislimo pozitivno i čekamo da se sve riješi samo od sebe.

Povežite se sa drugim ljudima 

Svaki čovjek ima potrebu da se emocionalno poveže sa drugim ljudskim bićem da bi zadovoljio jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za druženjem, pripadanjem.Važno je da tražite pomoć od drugih kada vam je potrebna, da pitate za savjete, podijelite svoje emocije sa drugima.  Porodica, prijatelji, kolege –  neophodno je njegovati bliske odnose jer nas oni jačaju i daju nam snagu. Međusobna bliskost produbljuje našu psihološku otpornost.

Fizička aktivnost jača otpornost na stres

Vježbajte. Sigurno se pitate na koji način fizička aktivnost povećava našu psihičku otpornost? Bilo bi previše da sada objašnjavamo kompleksne fiziološke teorije te detaljnu razradu međusobne povezanosti psihe i tijela, ali trebate znati da fizička aktivnost oslobađa hormone koji npr. popravljaju naše raspoloženje, smanjuju depresivnost te smanjuju i hormone stresa, između ostalog.

Kognitivna i emocionalna fleksibilnost

Ovo je već do sada često pominjano ali je važno: prihvatanje onog što ne možemo promijeniti; promjena ugla gledanja na stvari – „Čaša je na pola puna“; učenje iz grešaka, razvijanje i očuvanje smisla za humor.

Takođe, psihološku otpornost možete razvijati i odvajanjem vremena „za sebe“, samoohrabrivanjem, zalaganjem za svoja prava, tehnikama opuštanja, pravilnom ishranom itd…

Svako od vas će naći neki svoj način za jačanje psihološke otpornosti na stres, a ovo su samo neki od prijedloga ukoliko ste u nedoumici odakle početi.

Topić Sanja, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom