Home Edukuj se VRSTE UGOVORA za rad van radnog odnosa - Ugovori koje preferira poslodavac...

VRSTE UGOVORA za rad van radnog odnosa – Ugovori koje preferira poslodavac preduzetnik

-

Postoje određene vrste ugovora kojima se ne zasniva radni odnos, te ne iziskuju finansijske troškove kao ugovor o radu. Zato su ovi ugovori izbor svakog poslodavca, ali ne i radnika. Saznaj šta to preferira poslodavac preduzetnik.

Privremeni i povremeni poslovi

Za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 90 radnih dana u kalendarskoj godini i da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

1) nezaposlenim licem;

2) radnikom koji radi nepuno radno vrijeme – do punog radnog vremena;

3) članom omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa posebnim propisima;

4) korisnikom starosne penzije.

Ugovor o djelu

Poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o djelu radi obavljanja poslova koji su van djelatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Ugovorom o djelu  se  između izvršioca posla i poslodavca uspostavlja se građansko-pravni odnos u smislu propisa o obligacionim odnosima i zaključuje se u pisanom obliku. Kod ugovora o djelu poslodavac uplaćuje samo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje radnika a stopa doprinosa je 18.5% na bruto ugovorenu naknadu. Poslodavac ne uplaćuje doprinose za zdravstveno, osiguranje od nezaposlenosti i dječiju zaštitu. Zakonom o porezu na dohodak naknada iz ugovora o djelu se oporezuje sa 10% pri čemu osnovica predstavlja razliku između prihoda i plaćenih doprinosa.

Licu koje zaključi ugovor o djelu ne „teče“ radni staž.

poslodavac ugovori ja preduzetnik

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju sa licem radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita kad je to zakonom, odnosno drugim propisom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju računa se u radno iskustvo kao uslov za rad na određenim poslovima. Licu zaposlenom po ovom ugovoru takođe ne „teče“ radni staž.

Poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom usavršavanju sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju, za vrijeme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije.

Poslodavac može licu sa kojim zaključi Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju da obezbijedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. I takva novčana naknada ne smatra se platom u smislu ovog zakona. Ovaj ugovor je naročito popularan kod tek svršenih studenata, Zakon o radu više ne poznaje volontiranje ali su studenti često koristili upravo termin „volontiranje“ kako bi označili ovu vrstu ugovora. Jer, poslodavac može a i ne mora licu sa kojim zaključi ovaj ugovor da isplati određenu naknadu za njegov radi. Budući da ne mora a on to i ne radi.

Ugovor o dopunskom radu

Radnik koji je zaključio ugovor o radu s punim radnim vremenom može, bez saglasnosti poslodavca, zaključiti ugovor o radu sa drugim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena pod uslovom da se radno vrijeme radnika kod tih poslodavaca vremenski ne podudara i da se ne radi o obavljanju poslova iz djelatnosti poslodavca.

Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Da li voliš da čitaš tekstove iz rubrike Pitaj pravnika? Svakog utorka ih objavljujemo baš za tebe. Edukuj se, nauči nešto novo o osvoji svijet.

Provjeri šta ima i na našem Instagram i Facebook profilu.