Home Edukuj se Šta znači biti preduzetnik?

Šta znači biti preduzetnik?

-

Šta zapravo predstavlja sam pojam i šta znači biti preduzetnik. U svakom slučaju to je više nego biti vlasnik nekog određenog preduzeća. Kada odlučite zaploviti preduzetničkim vodama to postaje vaš način života i vaša perspektiva. Put koji vodi do preduzetništva često je trnovit i mnoge prepreke će se naći na njemu.

Savladavanjem prepreka nizaćete vaše male uspjehe. Da će uvijek biti lako savladati ih, neće.  Treba biti spreman i na mnoge neprospavane noći, na planove koji neće doživjeti uspjeh, finansiranja koja neće proći. Jedna od najvećih prepreka, možda i jeste osnivanje preduzeća. Ljudi se često zapitaju zašto uopšte neko kreće dobrovoljno na takav put.

Preduzetnici su takođe osobe koje donose novi proizvod ili novu uslugu na tržište. Osobe koje moraju uložiti 100% sebe u ono što rade, u način na koji će predstaviti ono što nudei i u pridobijanje kupaca. Pogotovo u samom startu, kada gotovo niko nije upoznat sa vama i onim šta radite. Ukoliko razmišljate o preduzetničkoj aktivnosti i želite tek postati preduzetnik, prvo treba da identifikujete šta vam je motivacija i šta će vam na vašem preduzetničkom putu biti zvijezda vodilja. Vodilja na putu na kojem ćete morati vjerovati u sebe i u svoju misiju.

Ono što izdvaja preduzetnika je volja, hrabrost i želja za dokazivanjem. Cilj svakog preduzetnika jeste da uradi nešto bolje i drugačije od onog što već postoji, zbog toga i postoji želja za dokazivanjem i sebi i drugima. Konkurentnost svakog preduzetnika tjera na borbu. Preduzetništvo se još naziva i stalna glad za poboljšanjem stvari i ideja. Zato se kaže da je u osnovi preduzetništva razmišljanje, sposobnost prepoznavanja i spremnost na rad i akciju. Svaki preduzetnik je spreman na ove tri stvari.

 Put do preduzetništva možda neće biti lak, možda se suočite sa svim problemima koji su opisani u ovom tekstu, ali kada se izborite sigurno će se isplatiti. Kada počinje tvoje putovanje?