Home Edukuj se Šta je zavist i kako je se riješiti na pravi način?

Šta je zavist i kako je se riješiti na pravi način?

-

Vjerovatno ste čuli za izraz „pozeleniti od zavisti“, a sigurno je svako od vas u nekom trenutku ili osjetio zavist ili bio objekat tuđe zavisti. Predmet zavisti može biti bilo šta, zavisno od toga šta svaka osoba vrednuje – bolji posao, veća plata, ljepši partner, skuplji komad odjeće, „poslušnije dijete“ i sl. Da li možete za sebe da kažete da nikada niste nikom pozavidjeli? 

Šta je zapravo zavist i da li su zavist i ljubomora isto, saznajte u tekstu koji slijedi.

Osoba osjeća zavist kada procijenjuje da neko drugi nezasluženo ima vrijednost na koju ova prva polaže isto ili veće pravo.  U prevodu, kada mislimo da neko drugi ima nešto što mi nemamo, a mi to zaslužujemo.

U osnovi zavisti je uvijek upoređivanje sa drugima što govori da osobe koje zavide nisu orjentisane na sopstvena postignuća i ciljeve već na tuđa koja zapravo omalovažavaju –  smatrajući da ih isti ne zaslužuju. Osoba koja zavidi nastoji da diskvalifikuje tuđi uspjeh ili drugoga kao ličnost ili ipak veliča sopstvene uspjehe i svoju ličnost.

Zavist može biti destruktivna i konstruktivna, ali češće se ovom osjećanju pridaje negativna konotacija. Destruktivna zavist vodi uništenju ili otimanju „onog nečega“ – „Kad ja ne mogu da imam nećeš ni ti“ i ovdje osoba vjeruje da ako je jedan pobijedio drugi je automatski izgubio. Konstruktivna zavist polazi od toga da tuđi uspjeh ne znači sopstveni neuspjeh i osoba se angažuje u definisanju želja i aktivnosti koje će joj omogućiti isto ili još veće postignuće i ovdje zavist možemo posmatrati kao motivaciju.

Da li su zavist i ljubomora isto osjećanje?

Dok je za zavist potrebno dvoje (osjećanje da neko drugi ima ono što osobi treba), za ljubomoru je potrebno troje – ljubomora je kompleksni fenomen zasnovan na strahu da će voljena osoba otići sa nekim trećim. U svakodnevnici ćete često čuti „on je ljubomoran na mene“, a ustvari se misli da je neko zavidan.

zavist

Ljude koji zavide možete prepoznati po tome što likuju kad je neko kome zavide izgubio ono što je imao „Sam sebi je kriv“, „Ko visoko leti, nisko pada“ i sl. Takođe, zavist se može prepoznati kroz laži i klevete (umanjivanju vrijednosti druge osobe, prećutkivanju njezinih zasluga) kao i kroz neiskrenu komunikaciju (iako neko kaže da je radostan zbog našeg uspjeha, njegova verbalna i neverbalna komunikacija su neusklađene pa tako riječi ne moraju pratiti i iskreni osmijeh na licu). Takođe, ukoliko vam neko „slučajno“ zaboravi čestitati na uspjehu (iako su vam „svi čestitali“),  to može ukazivati na postojanje zavisti.

U nastavku pročitajte i nekoliko preporuka kako umanjiti ili se u potpunosti riješiti zavisti:

Umjesto da nekome zavidite, pokušajte od njega nešto naučiti te shvatiti da nečiji uspjeh nije automatski vaš neuspjeh. 

Prestanite razmišljati o tuđem životu i bavite se svojim. 

Definišite svoj koncept uspjeha i težite da budete autentični.

Nastojte manje komunicirati sa zavidnim ljudima.

Ovo su samo neki od načina za prevazilaženje zavisti, ali je suština u tome da se aktivno usmjerite na izgradnju najboljeg mogućeg života za sebe, umjesto da gubite svu energiju na praćenje događaja u životima drugih ljudi.  

Količina nezadovoljstva ostaće ista sve dok nešto ne napravimo s vlastitim životom, bez obzira na to što se događalo u tuđem životu.

Dakle, najbolji lijek protiv zavisti je AKTIVNO BAVLJENJE SVOJIM ŽIVOTOM.   

Topić Sanja, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom