Home Edukuj se Rang liste održivosti preduzeća - zabluda ili validnost?

Rang liste održivosti preduzeća – zabluda ili validnost?

-

Kao potrošači ili investitori često gledamo na rang liste u vezi sa zaštitom okoline, načinom poslovanja, socijalne politike i slično. Tome se okrećemo da bismo lakše usmjerili svoje odluke o kupovini, ulaganju i zapošljavanju.

Kao poređenje vezano za ovu tematiku možemo navesti: Gojaznost, kardiovaskularne bolesti i dijabetes su životno opasne bolesti, ali Coca Cola je idalje današnji vodeći dobavljač sećera a takođe ima i vrhunski plasman.

Ovim vam želimo poručiti da rang liste ne moraju nužno značiti realnost i opštu opredjeljenost za neku kompaniju, jer svi smo različiti.

Besmisleno

Brojne liste rangiraju kompanije kao najodgovornije ili najbolje korporativne ili slično tome.

Na primjer, Corporate Knights Global 100 je godišnja lista koja procjenjuje kompanije na osnovu njihovih performansi u održivosti.

Kompanije dobijaju ocjenu zasnovanu na njihovim ekološkim, socijalnim, upravnim i ekonomskim djelovanjima, a zatim se rangiraju od 1 do 100.

rang liste ja preduzetnik

Da li potrošači i investitori gledaju na rang liste?

Sve više investitora zavisi od tih, da kažemo, trećih strana, za sve svoje investicione odluke.

Takođe sve je više kompanija koje ulaze u polje rangiranja. Trenutno ne postoje regulatori za nadzor niti dosljednost među agencijama za rangiranje, tako da se ne zna ni to koji se faktori procjenjuju na rang listi niti ko ih procjenjuje.

Uz to nisu prisutni ni globano ili nacionalno prihvaćeni standradi. Kompanije se procjenjuju na osnovu širokog spektra kriterijuma, što za potrošače i investitore predstavlja veliki izazov.

Rangiranje bi trebalo da nam pomogne u donošenju boljih i održivijih odluka ali i odabiru etičkih kompanija kao i potrošača i investitora. Ipak oni mogu da zavaraju i pruže samo djelimičan prikaz obaveza i stvarnog stanja.

Pri određivanju kojoj rang listi treba vjerovati, predlažemo da se potraže agencije za rangiranje koje koriste javne informacije za procjenu kompanija.

Oni koji čitaju spiskove trebalo bi da mogu brzo i pouzdano da procjene informacije date u rangu i da ih u potpunosti razumiju.

Potražite rang liste koje ne traže plaćanje od kompanije za učešće. Ovo smanjuje njihovu moć da utiču na pozicije kompanija.

Kada kompanije u spornim industrijama (one koje nanose štetu) postignu visoke rezultate na rang listi održivosti, to bi trebalo da pokrene ozbiljna pitanja o validnosti rangiranja.

Iako su rejtinzi osmišljeni tako da nude korporativne informacije, nažalost, ipak moramo da sprovedemo sopstvena istraživanja kako bismo procjenili kompanije.