Home Edukuj se Kako neprijatne emocije pomažu u svakodnevnom životu?

Kako neprijatne emocije pomažu u svakodnevnom životu?

-

Veoma često ljudi misle da su neke emocije nepoželjne i da ne teba da se osjećaju, da su negativne. A da li je to stvarno tako?

Ono što je istina je da su nam sve emocije potrebne i korisne jer nam nešto govore.  Emocije se dijele na prijatne i neprijatne, a ne na pozitivne i negativne – kako se to često misli. Prijatne emocije su zadovoljstvo, radost, sreća, ljubav itd., a neprijatne emocije su ljutnja, strah, tuga, nezadovoljstvo itd.  Ljudi uglavnom teže da se uvijek osjećaju prijatno i samim tim žele da izbjegnu da osjete neprijatne emocije. Ali to u realnosti nije moguće, prosto iz razloga što svakodnevni život nudi izazove i razne prepreke koje će svakako biti povod i za neprijatne emocije.

Sigurno često čujete i iskrivljena uvjerenja o neprijatnim emocijama npr. „Ako se naljutim drugi će me odbaciti“, „Ako se uplašim, ljudi će misliti da sam kukavica“ ili  „Ako sam tužan ljudi će misliti da sam slabić“ itd. Ali, kako prijatne, tako i neprijatne emocije imaju svoju jako važnu funkciju. Pitate se kako?

Evo npr. emocija ljutnje pomaže da se uspostave granice u odnosima, da se lakše zauzmete za sebe, da pokažete da vam nešto smeta. Naravno, ukoliko je ispoljena na adekvatan način, a ne na način „da polupate sve oko sebe ili da se sa nekim potučete“.  Emocija tuge je potrebna da biste preboljeli neke gubitke, bilo da je to gubitak osobe, posla, veze itd. U tom slučaju, neohpodno je da plačete, da tugujete, da adekvatno proradite i da se  emocionalno „razvežete“ od toga što vam je bilo važno, da biste mogli nastaviti dalje kroz život. Takođe, i strah kao emocija je neophodan da bi vam pomogao da shvatite da li ima nešto u vašem životu što vas ugrožava i šta je to,  a sve u svrhu da biste se zaštitili na neki način.

Često više štete donosi potiskivanje ovih emocija i njihovo neispoljavanje nego njihovo pokazivanje, ali naravno podrazumijeva se pokazivanje na socijalno poželjan način. 

emocije ja preduzetnik

Veoma važno je znati da su i neprijatne emocije korisne jer tako nećete koristiti dodatnu energiju da ih potisnete i da se pravite da one ne postoje. Treba da pogledate u emociju i da vidite šta je to što vam poručuje. Naravno, to vrlo često ne možete sami te je tu i podrška stručnjaka koji može pomoći da na pravi način razumijete šta vam se dešava.

Drugačiji pogled na neprijatne emocije vam može biti neobičan, ali razmislite sledeći put na ovakav način i možda dođete do zanimljivih odgovora koje ćete moći iskoristiti za uspjeh i veće zadovoljstvo u životu.

Piše: Topić Sanja, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom

Za još korisnih tekstova pratite naš sajt Ja Preduzetnik.