Home Motiviši se Kako da otkrijem šta želim?

Kako da otkrijem šta želim?

-

Iako na prvi pogled djeluje kao jednostavan odgovor,  nekim ljudima je veoma teško odgovoriti na pitanje “Šta želim?“.

Pojedini ljudi imaju  i više odgovora, a neki odgovaraju kratko sa „Ne znam“.

Ukoliko ne možeš da razumiješ, izraziš pa potom i ostvariš svoje želje,  za početak provjeri  koliko procijenjuješ da si važan sam sebi i koliko si sklon da udovoljavaš drugima u ostvarenju njihovih želja?

Šta je važno da znaš o željama i kako nam to može pomoći u uspjehu u životu i generalno povećanju kvaliteta našeg života,  povećanju osjećaja zadovoljstva postignućima ili samima sobom?

Kretanje ljudi ka nekom cilju (motivacija) objašnjava se postojanjem potreba i želja. I jedne i druge u nama stvaraju osećanje važnog cilja, ali one se ipak razlikuju. 

Šta je potreba?

Potreba je nešto bez čijeg zadovoljenja nije moguće ostati u životu. Zbog toga su potrebe najsnažniji motivatori: potreba za hranom, za vodom, za snom, za određenom temperaturom… Zbog toga što su povezane sa preživljavanjem, svaki čovjek je zavisan od zadovoljenja svojih potreba. Želje nisu povezane sa preživljavanjem, već sa povećanjem kvaliteta našeg života.  

Prema tome, ako ne zadovoljimo neku potrebu, biće ugrožen naš život, ali ako ne zadovoljimo neku želju, osjećaćemo emociju neprijatnosti ili frustriranosti (“ali moći ćemo da preživimo”). 

Da bismo uopšte spoznao svoje želje, veoma je važno da osvijestiš svoje životne vrijednosti, da napraviš listu prioriteta i da zapitaš sebe  Šta bi mi povećalo kvalitet života?  Naravno, želje  mogu biti kratkoročne i dugoročne što nam može pomoći da odredimo u kom pravcu želimo da idemo.

Takođe, potrebno je da razlikuješ da li želiš nešto što je moguće ili nije moguće u datom trenutku, da li je u skladu sa našim sposobnostima, mogućnostima i da li je u konkretnim okolnostima izvodivo? Ako je odgovor na sve navedeno „DA“, možemo da napravimo plan i poduzmemo akcije kako bismo tu želju i ostvarili.

Ukoliko nismo u mogućnosti da spoznamo šta je to što želimo, čemu težimo, šta nam je važno, ili ne znamo način kako tu želju da ostvarimo, ponekad je pomoć stručnjaka dobra opcija.

Šta je to što TI želiš?

Možda da pokreneš neki novi biznis? Prijavi se na naš bootacamp!

Ukoliko ti je potrebno da sponaš što želiš, obrati se OVDJE!

Topić Sanja, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom