Home Edukuj se Kako da donesem odluku?

Kako da donesem odluku?

-

Imaš problem sa donošenjem odluka? Često si neodlučan? Pročitaj tekst i možda pronađeš smjernice za lakše donošenje odluka, a samim tim i za kvalitetniji život.

Piše: Redakcija/Sanja Topić, dipl. psiholog, psihoterapeut pod supervizijom

Donošenje odluka nekome može biti jednostavan proces, a nekome izuzetno težak. Što su ti odluke važnije, sigurno je da više procjenjuješ i „važeš“ sve informacije, razmišljanja, emocije, moguće posljedice.  Odluke nisu samo „veliki životni koraci“ u smislu završetka fakulteta, pronalaska posla, davanja otkaza, raskida veze, preseljenja u drugi grad itd. Ako obratiš pažnju, shvatićeš da odluke donosiš svakodnevno (vrlo često i nesvjesno, automatski) – odluka da ustaneš ujutru, da izabereš šta ćeš obući taj dan, šta ćeš da jedeš, s kim ćeš da se družiš. Dakle, ponekad o odlukama ne razmišljaš, prosto ih uradiš.

Normalan proces odlučivanja se obično odvija u 4 koraka:

Nađeš se pred izborom

Analiziraš moguće opcije

Donosiš odluku

Živiš sa posljedicama svoje odluke.

Na prvi pogled izgleda lako pridržavati se ovih koraka, ali da li je to zaista tako?

Ono što može pomoći je da proširiš svoje opcije, izbore; da podvrgneš svoje pretpostavke realnosti (da čuješ više različitih mišljenja); da stvoriš potrebnu distancu (vremensku ili emotivnu) prije nego što donešeš odluku i da prihvatiš mogućnost da si donio pogrešnu odluku (što je možda i najteže).  Takođe bi ti moglo pomoći da pronađeš nekog ko je riješio problem sličan tvom i da čuješ šta ta osoba ima da ti kaže. Moćno pitanje je i „Šta bi savjetovao najboljem prijatelju da se nađe u ovoj situaciji?“

Šta ako je odluka pogrešna?

Vrlo često se pitaš „Šta ako sam donio pogrešnu odluku?“. Potom  razmišljaš da bi sigurno bilo bolje da si donio drugačiju, suprotnu odluku.   Istina je da ne možeš znati unaprijed šta ti koja odluka donosi i da ne znaš da li bi ovo drugo „sigurno bilo bolje“. Odlučivanje nosi sa sobom neizvjesnost što je normalna propratna pojava,  jer kako bi i moglo drugačije?

Ono što je veoma važno jeste da vjeruješ u sam taj proces, jer te ta vjera podstiče da se upuštaš u veći rizik i donosiš smjelije odluke.

Studije o starijim osobama pokazuju da one ne žale zbog onoga što su uradile već zbog onoga što nisu.

I nedonošenje odluke je odluka.

Šta ćeš da uradiš?

Ukoliko ti je potreban savjet i podrška, tu je naš psiholog.