Home Edukuj se 4 načina da usavršite svoj poslovni model

4 načina da usavršite svoj poslovni model

-

Najčešća pogrešna percepcija preduzetništva je da je ono što čini uspješno poslovanje ideja za jedinstveni proizvod – da ako imate samo jednu sjajnu ideju o kojoj niko ranije nije razmišljao, vrstu proizvoda koju niko nije predvidio, možete da napravite tone novca i svet je pred vašim nogama.

Peduzetništvo kao sjajna ideja čini dobru priču, ali dobro je samo kao priča, jer je priča fantazija. A ako se pouzdate u ono što je mašta, a ne u stvarnost, vjerovatno ćete uspjeti.

Istina je da ono što svaki proizvod čini sjajnim nije ideja za njega ili čak ono što on može učiniti. Radi se o pronalaženju pravog poslovnog modela.

Poslovni model opisuje obrazloženje kako organizacija stvara, donosi i bilježi vrijednost.

Jednostavno rečeno, kako preduzeće zarađuje novac. To uključuje utvrđivanje šta je proizvod, ko je njegov pravi kupac, a time i vrijednost prijedloga biznisa. Morate stvoriti ubjedljivu priču ali takođe su vam potrebni brojevi koji pokazuju da priča ima finansijskog smisla.

Smatramo da je veoma korisno razmišljati o poslovnom modelu u smislu proizvoda, kupaca i vrijednosti. To je interativni proces razmišljanja koji bi trebalo da dovede do otkrivanja proizvoda koji možete da ponudite, za kog kupca je najbolji ovaj prozvod i koliko ga kupac  cijeni. Oni su međusobno povezani, ako ne i međusobno zavisni.

Imati odličan poslovni model znači da su sva tri dobro usklađeni. Ako imate proizvod koji možete da ponudite, a koji se gotovo savršeno uklapa sa ciljnim kupacima koje ste identifikovali iz pretpostavke da su ti ljudi oni koji najviše cijene vaš proizvod, a vaš proizvod nudi tačno ono što oni žele, imate dobre šanse za uspjeh.

U vezi s tim nikako nije poželjan loš, traljav ili nepromišljen poslovni model.

biznis model ja preduzetnik

Ovo su četiri pitanja koja morate da imate u vidu kako biste poboljšali svoj poslovni model:

1. Kome mogu služiti

Ovo ne zvuči kao pitanje koje lako dolazi nekome ko želi da bude sam sebi šef, ali trebalo bi. Pravi šef vašeg startupa je vaš kupac, jer on odlučuje da li će kupiti vaš proizvod ili ne. Prvo pitanje nakon razmatranja opcija za pokretanje posla mora biti: Kome možete najbolje služiti?

2. Kako mogu da ih uslužim?

Vjerovatno ste imali na umu proizvod, ili možda čak i čitav posao, ali odustanite od te ideje. To neće funkcionisati ako kupca ne postavite na prvo mjesto i ne otkrijete kako možete da ga uslužite. To znači dizajnirati i razviti proizvod koji tačno odgovara onome što bi oni cijenili da imaju. Ne pretjerujte! Više karakteristika nije veća vrijednost.

3. Koja je vrijednost toga?

Vrijednost nije iznos u novcu, već zadovoljstvo koje neko dobija korišćenjem proizvoda. To je jednostavno tako. Bez obzira sviđa li nam se proizvod ili ne, to nema nikakve veze sa načinom na koji se on proizvodi ili koji materijali se koriste. Sve se odnosti na naše iskustvo u korišćenju. Sami smo svjedoci da kupujemo nešto i željno iščekujemo to iskustvo. Što je bolje iskustvo cijena može biti veća.

4. Da li to radite za njih

Ovo je vjerovatno najteže pitanje, jer zahtjeva da dobro razmislite o onome što nije, a moglo bi biti, sve dok se zamišljate u tuđim cipelama.

Ako već ne znate ko su vaši kupci i koju vrstu proizvoda treba da im plasirate, jednostavno ne možete odgovoriti na ovo pitanje.

Poslovni model se sastoji od razumijevanja da su vaše poslovanje kupci, pa ga morate prilagoditi njima. Da biste to učinili morate znati ko su i šta bi željeli. Koji su njihovi snovi? Kakve probleme imaju? Šta možete učiniti da im olakšate život?

Ne radi se o tome da ih upoznate na pola puta već da im pružite iskustvo koje će da cijene, iskustvo kojem ne mogu da se odupru.

Posao preduzetnika je da shvati šta je to.